Giftige gassen in containers


Containers zijn het transportmiddel bij uitstek in de maritieme sector. Alle goederen komen tijdens het productieproces in aanraking met tal van chemicaliën en solventen. Opeengepakt in containers geven deze goederen na verloop van tijd dampen vrij, een recept voor schadelijke atmosferen. Het betreden van containers kan dan ook schadelijk zijn voor de gezondheid.

Om een container op een veilige manier te betreden en te lossen is het noodzakelijk om eerst de gassen in deze container te onderzoeken. Onze gasanalyse is een zeer snelle en efficiënte manier om giftige gassen in containers correct te detecteren en gebeurt volledig conform de wet. Binnen de 10 minuten brengen we de hele atmosfeer in een container in kaart.

Verplichte gasmeting / gasanalyse bij verificatie door de Douane


Op 18 oktober 2011 startte de Belgische Douane haar ‘Missie voor de bescherming van de werknemers’. De aangever van een container, geselecteerd voor fysieke verificatie, moet het bewijs leveren dat de container vrij is van schadelijke gassen via een gasmeting / gasanalyse. De snelle en nauwkeurige Atmosafe-methode garandeert veiligheid aan een minimale kost. Het is mogelijk dat fysieke verificatie van een container pas beslist wordt na een verdacht scanbeeld. Onze permanentie op de grensinspectieposten garandeert ook in dit geval de meest efficiënte afhandeling.

Meten en labelen van gefumigeerde containers


Containers worden ontsmet met bestrijdingsmiddelen tijdens een fumigatie. Volgens de IMO-wetgeving moet elke gefumigeerde container een UN3359-label krijgen dat pas mag verwijderd worden na het volledig lossen van de containerlading. Hierdoor worden betrokkenen gewaarschuwd voor de risico's die deze giftige gassen inhouden. Veel containers die overzees werden gefumigeerd zijn niet in regel met deze wetgeving. Aan de hand van het fumigatiecertificaat en de nodige metingen zorgt Atmosafe voor een correct label.
parallax background

Wist je dat ...


  • Uit een onderzoek van Greenpeace is gebleken dat kleding toxische dampen uitstoot?
  • Gemiddeld 1 op 8 containers geselecteerd voor douaneverificatie te hoge concentraties aan gassen bevat?
  • Het merendeel van de afgekeurde containers een schadelijke atmosfeer hebben door het uitdampen van de goederen en niet door fumigatie?

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder!

Contact
Nederlands