Tankschepen/herstellingswerken op schepen


Grote tankschepen, voor het vervoer van onder meer chemicaliën, moeten gecontroleerd worden op gevaarlijke stoffen en explosiegevaar. Dit is in het bijzonder zo bij herstellingswerken. De erkend gasdeskundigen van Atmosafe voeren inspecties uit om schepen veilig te verklaren bij herstellingswerken en het aanmeren aan niet-tankerkaaien.

De gasdeskundige waakt erover dat de activiteiten met de vereiste zorg gebeuren en de bijzondere voorwaarden worden nageleefd. Wanneer zich toch een incident zou voordoen, verwittigt hij in overleg met het bedrijf, dat de behandeling uitvoert, onmiddellijk de hulpdiensten en bakent een veiligheidszone af.

Landtanks


De haven van Antwerpen zet alsmaar meer in op ‘liquid bulk’, grote witte silo’s, landtanks of shoretanks genoemd. Deze grote tanks kunnen bijvoorbeeld chemicaliën, oliën, of brandstoffen bevatten.

Regelmatig dienen deze tanks geïnspecteerd of hersteld te worden. Voor de tank betreden mag worden, voert Atmosafe een inspectie uit om deze veilig te verklaren. Atmosafe verbindt zich ertoe om deze inspecties perfect aan te sluiten op de geplande werkzaamheden. Hiervoor heeft Atmosafe een dienst die u 24/7 bijstaat.
parallax background

Wist je dat ...


  • Elke zeetanker die wacht aan een conventionele kaai dient een certificaat te hebben, uitgeschreven door een erkend gasdeskundige?
  • Een LEL-meter niet geschikt is om een ruimte veilig te verklaren voor betreding?

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder!