Gassen en dampen op de werkvloer

Waar je ook werkt, iedereen moet ademen en dat doen we best zo gezond mogelijk! Een goede luchtkwaliteit beschermt je collega’s, vermijdt klachten, verlaagt werkverzuim en verhoogt de efficiëntie op de werkvloer.

Waarom meten op gassen en dampen?

De Hoge Gezondheidsraad schat de jaarlijkse maatschappelijke kost te wijten aan slechte binnenluchtkwaliteit in ons land op ongeveer €750 miljoen. Als we de grootste bronnen van schadelijke blootstelling accuraat kunnen identificeren, kan het grootste deel van deze kost uitgespaard worden. Vooral voor VOC-blootstelling (formaldehyde, benzeen, tolueen, ...), één van de grootste oorzaken, is er nog werk aan de winkel.

Metingen verlopen niet altijd van een leien dakje

Bij klachten en incidenten m.b.t. gassen en dampen moet er meestal snel geschakeld worden naar gelang de omstandigheden. Hierdoor is het niet evident om de gewenste metingen efficiënt in te plannen. Vaak laat het budget geen meerdere meetdagen toe, waardoor niet alle ruimtes gemeten kunnen worden.

Jouw meting altijd bij de hand

Altijd beschikbaar

Gedaan met het inplannen van metingen op een specifieke dag. Vanaf nu kan je meten wanneer het jou uitkomt! Je bestelt de metingen die je zou willen doen en Atmosafe stuurt je het nodige materiaal op. Zo heb je alle materiaal bij de hand en kan je zelf bepalen wanneer je deze metingen wilt uitvoeren.

Alle gassen en dampen in 1 meting

Het luchtstaal dat je genomen hebt, kan geanalyseerd worden op alle gassen en dampen. Zo krijg je een volledig beeld van de lucht in de ruimte waar je gemeten hebt met één enkele staalname.

Snelle en betrouwbare rapportage

De resultaten van ons laboratorium worden verzameld in een meetrapport dat nagekeken wordt door onze arbeidshygiënisten. Het rapport bevat een inventaris van alle aanwezige vluchtige stoffen (inclusief CAS-nummers, gemeten concentraties, blootstellingslimieten en berekening van de blootstellingsindex). Kortom een volledige evaluatie van de ademhalingsblootstelling volgens de verstrengde wetgeving.

Hoe gaan we te werk?

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder!