Omgaan met toxische gassen in bulkschepen


Deze schepen vervoeren goederen in grote ruimten van 3000m³ tot 12000m³, die gedurende de hele reis gesloten blijven. Het spreekt voor zich dat er toxische gassen aanwezig kunnen zijn in deze ruimtes. Als de arbeiders moeten afdalen in de ruimtes, omdat de kranen er niet meer bij kunnen, dan doe je een beroep op Atmosafe om de risico’s te inventariseren en te beheersen. Zo kan je voor een veilige werkomgeving zorgen!

Nieuwe aandacht


Vandaag is er heel wat nieuwe aandacht voor de problematiek van toxische gassen in bulkschepen. Naar aanleiding van een ongeval op een Antwerpse bulkterminal, publiceerde CEPA (Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen) een veiligheidsinstructiekaart. De organisatie adviseert uitdrukkelijk om de atmosfeer in de trappenhuizen en ruimen te controleren alvorens deze te betreden. Als werkgever is men wettelijk verplicht om zijn werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan chemische agentia - Codex boek VI titel 1 chemische agentia.

Oorzaken van gasvorming


Toxische gassen bij bulkgoederen kunnen voorkomen omwille van verschillende redenen: productie- en/of behandelingsproces van het goed en chemische reacties van het goed met vocht en/of omgevingslucht. Bij zeer hoge concentraties kunnen deze toxische gassen ook explosieve mengsels vormen , wat een extra gevaar met zich meebrengt. De besloten ruimtes in bulkschepen zijn dan ook een risico, dat aangepakt moet worden. Het is bekend, het betreden van besloten ruimtes in bulkschepen leidt al te dikwijls tot ongevallen en zelfs overlijdens. De gasvorming creëert risico’s in deze besloten ruimtes die dan ook goed ingeschat moeten worden. Atmosafe analyseert, inventariseert en beheert de risico’s in deze besloten ruimtes en garandeert de resultaten: besloten ruimtes in bulkschepen vrij van toxische stoffen.

Dynamische risicobeheersing


Atmosafe werkt volgens haar unieke methode om alle risico’s in kaart te brengen na een grondige analyse en werkt zo mee aan de bestrijding van deze problematiek. De Europese richtlijnen (98/24/EG) geven ook aan dat eerst een grondige risicoanalyse vereist is.

Dit betekent concreet:
  • Tweemaal per jaar een analyse van de atmosfeer in de ruimtes en trappenhallen bij aankomst van het schip (voor elke stroom van bulkgoederen).
  • De luiken blijven gesloten (worst case scenario).
  • Een correcte inventaris aan toxische stoffen per lading.
  • Een meetprogramma dat wordt uitgevoerd voorafgaand aan de betreding van het ruim.
  • Een Last Minute Risk Analysis uitvoeren voor 100 procent veiligheid.
parallax background

Wist je dat ...


  • Metaalschrootcontainers explosieve gassen kunnen bevatten omwille van chemische reacties?
  • Wist je dat het sluiten van een cargohold na verluchting het risico op schadelijke gassen weer doet toenemen?

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder!

Contact
Nederlands