Omgaan met toxische gassen in bulkschepen


Bulkschepen vervoeren goederen in grote ruimen, die gedurende de hele reis gesloten blijven. Het spreekt voor zich dat er dan toxische gassen aanwezig kunnen zijn in deze ruimtes.

Wanneer de kranen het grootste deel van de lading gelost hebben, moeten de arbeiders in de ruimen afdalen om de restanten bijeen te vegen. Het is belangrijk dat er eerst gekeken wordt of deze ruimen veilig zijn om te betreden.

Hiervoor doe je beroep op Atmosafe!

Dynamische risicobeheersing


Atmosafe werkt volgens haar unieke methode om alle risico’s in kaart te brengen na een grondige analyse en werkt zo mee aan de bestrijding van deze problematiek. De Europese richtlijnen (98/24/EG) geven ook aan dat eerst een grondige risicoanalyse vereist is.

Dit betekent concreet:
  • Tweemaal per jaar een analyse van de atmosfeer in de ruimtes en trappenhallen bij aankomst van het schip (voor elke stroom van bulkgoederen).
  • De luiken blijven gesloten (worst case scenario).
  • Een correcte inventaris aan toxische stoffen per lading.
  • Een meetprogramma dat wordt uitgevoerd voorafgaand aan de betreding van het ruim.
  • Een Last Minute Risk Analysis uitvoeren voor 100 procent veiligheid.
parallax background

Wist je dat ...


  • Metaalschrootcontainers explosieve gassen kunnen bevatten omwille van chemische reacties?
  • Wist je dat het sluiten van een cargohold na verluchting het risico op schadelijke gassen weer doet toenemen?

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder!

Contact
Nederlands