Bij de opslag en logistiek van goederen in een magazijn of het gebruik van chemische producten in een productieruimte, kunnen er toxische gassen en dampen vrijkomen. Een grondige risicoanalyse van de luchtkwaliteit is daarom zeer belangrijk. Dit om elk risico voor jouw gezondheid en die van jouw medewerkers uit te sluiten.

Inventarisatie (Mapping)


Voor grote magazijnen heeft Atmosafe een specifiek programma uitgewerkt om de blootstelling aan schadelijke stoffen tot een minimum te beperken bij het lossen van containers. Ook in productieruimtes is het belangrijk de mogelijke risico’s voor jou en jouw werknemers in kaart te brengen. Atmosafe doet dit op basis van een grondige inventarisatie en chemische analyses. Wij evalueren de resultaten en stellen maatregelen voor om deze risico’s te voorkomen of om de schade te beperken. Dit steeds in samenspraak met de werkgever. Deze inventaris aan risico’s met betrekking tot blootstelling aan schadelijke stoffen wordt dan up-to-date gehouden volgens de norm EN 689, een Europese norm voor de inschatting van risico’s op de werkplaats.

Blootstellingsmetingen en veiligheidsprocedures


Op de werkplek kan Atmosafe metingen uitvoeren om de blootstelling van personen aan chemische dampen in kaart te brengen. Al dan niet ten gevolge van gezondheidsklachten of in het kader van een preventieve aanpak. Zo bijvoorbeeld bij opslag van producten in magazijnen waar, door onvoldoende ventilatie, bepaalde chemische dampen aanwezig zijn.
Voorkomen is beter dan genezen. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden om veiligheidsprocedures op te zetten die arbeidsongevallen vermijden en een gezonde en veilige luchtkwaliteit garanderen. Wij zorgen voor een programma op jouw maat.
parallax background

Wist je dat ...


  • Uit een onderzoek van Greenpeace is gebleken dat kleding toxische dampen uitstoot?
  • Gemiddeld 1 op 8 containers geselecteerd voor douaneverificatie te hoge concentraties aan gassen bevat?

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder!