parallax background

Waarom een master in de chemie als gasdeskundige?

De juiste meetstrategie

De veiligheid van ademlucht is rechtstreeks verbonden met de chemische samenstelling ervan. Tot op heden is er echter geen enkel meettoestel op de markt dat automatisch de chemische samenstelling van een onbekend luchtstaal nauwkeurig kan weergeven. De reden hiervoor is de noodzaak om een meetstrategie aan te passen aan de aanwezige gassen.

Valse negatieven – gevaar!

Sommige meetmethoden zijn niet geschikt voor het detecteren van bepaalde stoffen. In dat geval wordt niets gemeten, terwijl er wel degelijk gassen aanwezig zijn. Hierdoor ontstaat een vals gevoel van veiligheid. Men spreekt dan van ‘valse negatieven’.

Valse positieven – nutteloze kosten

Daartegenover kan men ook te maken krijgen met onterechte afkeuringen, omdat de gangbare toestellen geen onderscheid kunnen maken tussen zeer giftige en minder schadelijke stoffen. In dat geval spreekt men van ‘valse positieven’.

Chemici – een besparing

Onze gasdeskundigen zijn speciaal opgeleide chemici, die de meetstrategie aanpassen aan het luchtstaal om uw veiligheid te garanderen en u nutteloze kosten te besparen.

Comments are closed.