parallax background

Verhitting, een productiefase met verborgen risico’s

Verhitting van natuurlijk of synthetisch organisch materiaal

Zeker in de voedingsindustrie, maar ook bij het bewerken van plastics, papier, gelakt metaal of glas is opwarming vaak een essentiële stap in een productieproces. Maar bij verhitting van natuurlijk of synthetisch organisch materiaal kunnen een aantal bijzonder schadelijke dampen vrijkomen zoals bv. acroleïne of furanen. Je zal deze chemicaliën niet terugvinden in de veiligheidsfiches omdat ze enkel ontstaan tijdens een hittebehandeling en dus nog niet in de grondstoffen zelf voorkomen. Hierdoor worden ze wel eens over het hoofd gezien door preventieadviseurs. Nochtans vormen net deze uiterst giftige dampen, die zich heel makkelijk verspreiden, vaak het grootste ademhalingsrisico in een productiehal. Het gaat over een brede waaier aan reactieve of aromatische stoffen waarvan is aangetoond dat ze kankerverwekkend zijn of het menselijk lichaam onherstelbaar beschadigen.

Omdat deze dampen zo schadelijk zijn, hebben ze uiterst lage wettelijke blootstellingslimieten, vaak slechts enkele microgrammen per kubieke meter lucht, die snel overschreden kunnen worden. Daarom is het belangrijk om zeker te zijn dat deze stoffen bij een verhittingsproces helemaal niet vrijkomen. De eerste stap is een beproefde afzuiging tijdens het hitteproces zelf, maar ook daarna bij het openen van de oven of tijdens het afkoelen van de producten wil je niet dat de werkruimte vervuild wordt met giftige restdampen.
DIY blootstellingsmetingen - een goedkope en snelle oplossing!

Meten is weten en je wil liefst metingen voor alle gassen en dampen met voldoende gevoeligheid zodat je tijdig en efficiënt kan bijsturen. De nieuwe DIY-meting van Atmosafe geeft je die duidelijkheid: één meting die je zelf kan inplannen en uitvoeren waardoor je meteen een volledig beeld krijgt van de aanwezige vluchtige stoffen en het risico dat ervan uitgaat.

Wil je graag meer weten over onze DIY blootstellingsmetingen?
Klik dan hier!

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder!

Comments are closed.