parallax background

Voldoet jouw bedrijf al aan de nieuwe wetgeving over luchtkwaliteit in werklokalen?

Sinds 2 mei 2019 zijn er nieuwe richtlijnen van kracht voor de luchtkwaliteit in werklokalen. Het algemeen principe bestaat eruit dat werknemers over een gezonde binnenlucht moeten beschikken. De oude richtlijnen voorzagen enkel dat er ‘voldoende verse lucht’ ter beschikking moest zijn en zeiden niks over het aanpakken van mogelijke verontreinigingsbronnen. Door de nieuwe richtlijnen is de werkgever verplicht een risicoanalyse van de luchtkwaliteit uit te voeren om verontreinigingen en mogelijke risico’s in kaart te brengen.

De invloed van een slechte luchtkwaliteit op ons immuunsysteem mag niet onderschat worden. Daarom is het tijdens deze crisis nog belangrijker om een goede luchtkwaliteit op de werkvloer te garanderen voor alle werknemers. Uw investering wordt vanzelf terugbetaald: de prestaties van uw collega’s verdubbelen met een goede luchtkwaliteit.

 

Samenvatting van de wetgeving

Werklokalen zijn alle ruimtes waar mensen een lange tijd vertoeven tijdens het werk. Enkele voorbeelden hiervan zijn vergaderzalen, kantoorruimtes, labo’s en klaslokalen. Gangen, toiletten, archieven, … vallen hier dus meestal niet onder. 

Er zijn twee verschillende ‘sets’ met voorwaarden voor de luchtkwaliteit. Wanneer een werklokaal beschouwd mag worden als ‘lokaal met aanzienlijk verminderde verontreinigingsbronnen’, zullen de voorwaarden voor de luchtkwaliteit soepeler zijn. Dit houdt in dat de vloerbekleding moet voldoen aan KB 08 mei 2014 C-2014/24239 of de concentraties VOC onder de LCI-waarden liggen.

De vluchtige organische componenten oftewel VOC vertegenwoordigen een grote groep aan stoffen die kunnen voorkomen in het binnenmilieu. Momenteel bestaat er geen eenvoudig systeem om de VOC-uitstoot van materialen in te schatten. Enkel voor vloerbekleding bestaat er een specifiek KB. Daarom wordt er in deze procedure alleen naar vloerbekleding gekeken om te bepalen of het lokaal al dan niet als ‘lokaal met aanzienlijk verminderde verontreinigingsbronnen’ beschouwd mag worden.

Toch is het mogelijk niet voldoende om enkel de vloerbekleding als beslissende factor te gebruiken. Er bestaan tenslotte tal van andere verontreinigingsbronnen die op deze manier genegeerd worden.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  •       Antropogene verontreiniging zoals parfum, virussen, huidschilfers, …
  •       Verontreiniging door aanwezige materialen en toestellen zoals meubilair, printers, oude documenten, verbrandingstoestellen, (slecht onderhouden) planten, …
  •       Verontreiniging gelinkt aan het onderhoud van de werklokalen zoals schoonmaakproducten en detergenten. 
  •       Verontreiniging afkomstig van de HVAC-installatie (verwarming, ventilatie en koeling)
  •       Verontreiniging afkomstig van de buitenlucht

Het KB reikt ook een alternatief aan, namelijk een VOC-meting. Daarbij worden de gemeten concentraties VOC vergeleken met de LCI-waarden (Lowest Concentration of Interest). Dit zijn gezondheidskundige toetsingswaarden die gehanteerd worden om emissies van vluchtige organische stoffen uit bouwmaterialen te evalueren. 

Zodra bepaald is of het een ‘lokaal met aanzienlijk verminderde verontreinigingsbronnen’ is, kennen we ook de voorwaarden voor de luchtkwaliteit in dit lokaal. Om te weten of de luchtkwaliteit voldoet aan de voorwaarden, dient er een CO2-meting of een meting van het ventilatiedebiet uitgevoerd te worden. Aangezien een meting van het ventilatiedebiet eigenlijk een indirecte manier is om de CO2-concentratie te bepalen, geniet een CO2-meting de voorkeur. Door deze meting te combineren met een VOC-meting wordt alle nodige informatie op één moment verzameld.

 

De oplossing

Atmosafe kan jou als werkgever, preventieadviseur of facility manager bijstaan bij het opstellen van een risicoanalyse van de luchtkwaliteit op basis van oriënterende metingen.

Ons team ontwikkelde een meettoestel, de AQM (Air Quality Monitor), dat gelijktijdig monitort op tien parameters: koolstofdioxide, koolstofmonoxide, ozon, stikstofdioxide, VOC, luchtvochtigheid, temperatuur en 3 vormen van fijnstof. VOC worden geanalyseerd en getoetst aan de specifieke LCI-waarden. Hiermee bekomen we een totaalbeeld van de binnenluchtkwaliteit en de mogelijke verontreinigingen binnen jouw bedrijf.

Heb je nog verdere vragen omtrent het nieuwe KB? Lees dan meer op de volgende pagina of contacteer ons gerust.

Comments are closed.