Nieuwe doelstellingen voor binnenluchtkwaliteit


In mei 2019 zijn de nieuwe doelstellingen voor binnenluchtkwaliteit
in werking getreden. Het algemene principe bestaat erin dat werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit moeten beschikken. De oude doelstelling voorzag enkel dat er “voldoende verse lucht” ter beschikking moest zijn en zei niks over het aanpakken van mogelijke verontreinigingsbronnen.

Door de nieuwe doelstelling is de werkgever verplicht een risicoanalyse uit te voeren van de binnenluchtkwaliteit om verontreinigingen en mogelijke risico’s in kaart te brengen.
Mogelijke bronnen van verontreiniging zijn:
  • De aanwezigheid en fysieke activiteit van personen
  • De producten en materialen aanwezig in de werklokalen
    (bv: bouwmaterialen, vloerbekleding, meubilair, printers, ...)
  • Onderhoud, herstel en reiniging van de arbeidsplaatsen
  • Kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie

Hoe kan Atmosafe jou helpen om de lucht op kantoor te verbeteren?


Atmosafe kan jou als werkgever, preventieadviseur of facility manager bijstaan bij het opstellen van een risicoanalyse van de binnenluchtkwaliteit op basis van oriënterende metingen.

Atmosafe ontwikkelde een meettoestel, de AQM (Air Quality Monitor), dat continue monitort op 10 parameters: CO2, CO, O3, NO2, VOC, luchtvochtigheid, temperatuur, fijnstof PM10, PM2,5 & PM1.

Zo bekomen we een accuraat totaalbeeld van de binnenluchtkwaliteit en de mogelijke verontreinigingen binnen jouw bedrijf.
VOC’s (Volatile Organic Compounds) kunnen indien gedetecteerd verder geanalyseerd worden aan de hand van in-house FTIR &
TD/GC-MS analyses.

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder!

Online bestellen
Nederlands