parallax background

Mogelijke oorzaken van verontreiniging in containers

Uitstoot na productie

Bij de productie van goederen gebruiken producenten meestal vluchtige chemicaliën als grondstof of als solvent. Na hun fabricage wasemen goederen de restdampen van deze stoffen langzaam uit. In een gesloten container stapelen de gassen zich op tot gevaarlijke hoeveelheden. Hierbij gaat het vaak om neurotoxische en/of kankerverwekkende stoffen die bij blootstelling irreversibele schade aan het menselijk lichaam toebrengen. De gezondheidsschade merken slachtoffers pas veel later op, wanneer er na herhaaldelijke blootstelling gezondheidsklachten optreden.

Biologische en chemische processen

De atmosfeer in containers kan een lage concentratie aan zuurstof en een hoge concentratie aan giftige gassen bevatten ten gevolge van biologische en chemische processen, zoals rotting en oxidatie.Zo kan ook explosiegevaar ontstaan. Het betreden van zo’n container kan onmiddellijk dodelijke gevolgen hebben.

Het lekken van stoffen uit de lading

Het kan gebeuren dat de lading bestaat uit gevaarlijke producten, die zijn vrijgekomen door lekkende of beschadigde verpakkingen.

Bestrijdingsmiddelen

Om de lading tegen insecten en ander ongedierte te beschermen worden containers behandeld met bestrijdingsmiddelen. Restanten van deze pesticiden, al dan niet geurloos, blijven achter in de container en de gevolgen van blootstelling aan deze gassen kan sterke gevolgen hebben.

Comments are closed.