parallax background

Waarom goede luchtkwaliteit nog belangrijker is tijdens de huidige crisis

Atmosafe is gespecialiseerd in het meten van de luchtkwaliteit en deze te verbeteren. De laatste jaren merken we een duidelijke verandering in de bedrijfswereld. In tegenstelling tot pakweg 20 jaar geleden willen mensen vandaag weten wat ze inademen, zowel binnen op kantoor als buiten op de site, en wat hiervan de gevolgen zijn voor hun gezondheid.

 

Drie belangrijke gezondheidsklachten

De drie belangrijkste symptomen die worden gemeld in meer dan 70% van de gebouwen zijn droge ogen, droge keel en hoofdpijn. Symptomen die voor velen van ons herkenbaar zijn maar vaak niet gelinkt worden aan een verminderde luchtkwaliteit of een slecht verluchte ruimte. Dan begint de lange, frustrerende zoektocht naar de oorzaak van deze klachten.

Het valt op dat energiebesparende gebouwen met verminderde ventilatie in combinatie met synthetische bouwmaterialen aanleiding geven tot een groter aantal gezondheidsklachten van bewoners en/of werknemers.

 

Luchtkwaliteit is binnen vaak slechter dan buiten

Ervaring en kennis leert ons dat binnenlucht een breed scala aan verontreinigingen kan bevatten. In vele gevallen is de luchtkwaliteit binnen vaak slechter dan buiten. Als je dan weet dat we 85% van onze tijd binnen doorbrengen, besef je meteen dat binnenluchtkwaliteit een belangrijke parameter is voor onze gezondheid. Slechte lucht kan de concentratie en prestaties van uw collega’s tot 50% verminderen. Genoeg reden voor de wetgever om hierover specifieke richtlijnen vast te leggen (KB 02/05/2019). 

 

Meerdere stoffen zijn boosdoener

VOC

Vloerbekleding, kantoormeubilair, schoonmaakmiddelen, … wasemen vaak solventen (VOC) uit die zich in de ruimte ophopen. Al tientallen kregen het label ‘hoog-risico’ met zich mee omdat ze kankerverwekkend of neurotoxisch zijn. Vanwege het gevaar voor onze gezondheid heeft de overheid voor veel van deze verontreinigingen reeds een limiet (of grensconcentratie) opgelegd. 

Ondanks de gekende risico’s wordt het effect van VOC in woon- en werkruimten nog steeds onderschat. Wetenschappelijke studies focussen vaak op één stof tegelijkertijd, maar de versterkende effecten van combinaties van stoffen worden nauwelijks onderzocht. Hier is één plus één niet gelijk aan twee. 

 

Ozon

Solventen vormen niet het enige gevaar voor onze luchtkwaliteit. Ook ozon is een bekende boosdoener. Niet voor niets horen we geregeld via de media dat we onze snelheid dienen aan te passen vanwege een te hoge ozonconcentratie. Wat weinig mensen weten is dat we ook binnenshuis last kunnen hebben van een te hoge ozonconcentratie. Klachten zijn voornamelijk gerelateerd aan de longen. Een concentratie boven de ozondrempel (180 μg/m3) in binnen- of buitenlucht vermindert al na enkele uren de longfunctie, wat zelfs merkbaar is in het aantal hospitalisaties op zonnige, warme dagen. 

 

Fijnstof

Naast ozon is ook fijnstof zeer schadelijk. Fijnstof beïnvloedt het immuunsysteem en vergroot de vatbaarheid voor infecties. Ten eerste zorgt het voor ontstekingen en verstoort het de verdedigingsbarrière tegen indringers en ziektekiemen. Daarnaast zorgt het ervoor dat lichaamseigen cellen worden aangevallen door ons eigen immuunsysteem. Fijnstof kan bovendien een drager zijn voor ziektekiemen en bacteriën die hierdoor tot diep in de longen kunnen doordringen.

 

Verband tussen fijnstof en COVID-19

Blootstelling aan te hoge concentraties fijnstof werd recent in verband gebracht met een hoger risico op overlijden als je besmet geraakt met COVID-19. Onderzoekers van de Harvard universiteit analyseerden in 3000 Amerikaanse districten alle COVID-19 sterfgevallen tot 4 april. De sterftecijfers werden vervolgens vergeleken met gegevens over de concentraties fijnstof in die districten. Het team ontdekte dat een toename van slechts 1 μg/m3 in fijnstof PM2.5 gepaard gaat met een toename van 15% in het sterftecijfer van COVID-19. 

Dit is een belangrijke ontdekking in de strijd tegen deze pandemie. Dankzij deze nieuwe kennis kunnen wereldwijd extra maatregelen genomen worden tegen blootstelling aan luchtvervuiling. Tijdens de komende maanden waarin de maatregelen stelselmatig versoepeld zullen worden maar het virus nog steeds aanwezig is, kan het verbeteren van de luchtkwaliteit een extra bescherming zijn voor jou en jouw collega’s op het werk.

In een andere studie van wetenschappers uit Italië werden dezelfde conclusies getrokken. De hoge sterftecijfers in het noorden van het land correleren met de hoogste niveaus van luchtvervuiling.

 

De oplossing

Het is allerminst onze bedoeling om je bang te maken met bovenstaand artikel. Bij Atmosafe vinden we het belangrijk om iedereen op de hoogte te houden van de laatste wetenschappelijke feiten in verband met binnenluchtkwaliteit. Zo kan iedereen de risico’s van vervuilde lucht beter inschatten.

Heb je vragen in verband met de luchtkwaliteit in je eigen woning of op je werkplek? Wil je graag meer informatie betreffende de nieuwe wetgeving? Lees dan meer op de volgende pagina of contacteer ons gerust.

 

Bronnen:

Indoor Air Pollutants and the Impact on Human Health; By Marios P. Tsakas, Apostolos P Siskos and Panayotis Siskos

Submitted: October 29th 2010Reviewed: March 29th 2011Published: July 27th 2011

Hoge Gezondheidsraad België SEPTEMBER 2017 HGR NR. 8794

Siskos P. A. 2003 An experimental Investigation of the Indoor Air Quality in Fifteen School Buildings in Athens, Greece. International Journal of Ventilation, 2 3 185201 , 1473-3315

Exposure to major volatile organic compounds and carbonyls in European indoor environments and associated health risk Sarigiannis, Dimostheni; Karakitsios, Spyros; Gotti, Alberto ; Liakos, Ioannis – Katsoyiannis, Athanasios. Environment international (2011) 10.1016/j.envint.2011.01.005

Elsevier; Atmospheric Environment; Volume 43, Issue 39, December 2009, Pages 6199-6204 Atmospheric Environment Indoor acrolein emission and decay rates resulting from domestic cooking events. Author links open overlay panelVincent Y.SeamanaDeborah H.BennettbThomas M.Cahillc

By Chris Grigorovsky -28th March 2018: https://www.healtheuropa.eu/air-pollution-childhood-asthma-uk/85139/

Health effects of exposure to ozone https://www.eea.europa.eu/publications/TOP08-98/page010.html

A Systematic Review of Innate Immunomodulatory Effects of Household Air Pollution Secondary to the Burning of Biomass Fuels; Alison Lee, MD, Patrick Kinney, ScD, Steve Chillrud, PhD, and Darby Jack, PhD; Ann Glob Health. 2015 May-Jun; 81(3): 368–374

Zhao, Y., Richardson, B., Takle, E. et al. Airborne transmission may have played a role in the spread of 2015 highly pathogenic avian influenza outbreaks in the United States. Sci Rep 9, 11755 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-47788-z

Chris Grigorovsky -8th March 2018: https://www.healtheuropa.eu/cognitive-impairment-air-pollution/84820/

https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm

Comments are closed.