Landtanks


De haven van Antwerpen zet alsmaar meer in op ‘liquid bulk’, grote witte silo’s, landtanks of shoretanks genoemd, je hebt ze ongetwijfeld al gezien in de haven van Antwerpen. Grote spelers, zoals SEA-tank, blijven uitbreiden. De grote tanks kunnen bijvoorbeeld chemicaliën, oliën, of brandstoffen bevatten.

Regelmatig dienen deze tanks geïnspecteerd of hersteld te worden. Voor de tank te betreden voert Atmosafe een inspectie uit om deze veilig te verklaren. Ook wanneer deze tanks een nieuw product krijgen moeten ze gasvrij zijn en klaar voor het nieuwe product. Atmosafe verbindt zich ertoe om deze inspecties perfect aan te sluiten op de geplande werkzaamheden. Hiervoor heeft Atmosafe een dienst die u de klok rond bijstaat.

Tankschepen/herstellingswerken op schepen


Grote tankschepen, voor het vervoer van onder meer chemicaliën, moeten gecontroleerd worden op gevaarlijke stoffen en explosiegevaar. Dit is in het bijzonder zo bij herstellingswerken. Ook hier voert Atmosafe een inspectie uit om de tankschepen veilig te verklaren en dat natuurlijk volgens de eigen Atmosafe-methode. Vraag ons om advies. Dit is in het bijzonder zo bij herstellingswerken, maar evengoed voor zeetankers aangemeerd aan een niet-tankerkaai.

De taken van de gasdeskundige


De gasdeskundige waakt erover dat de activiteiten met de vereiste zorg gebeuren en de bijzondere voorwaarden worden nageleefd. Wanneer zich toch een incident zou voordoen, verwittigt hij in overleg met het bedrijf, dat de behandeling uitvoert, onmiddellijk de hulpdiensten en bakent een veiligheidszone af.

Wist je dat ...


  • Elke zeetanker die wacht aan een conventionele kaai dient een certificaat te hebben, uitgeschreven door een erkend gasdeskundige?
  • Een LEL-meter niet geschikt is om een ruimte veilig te verklaren voor betreding?

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder!

  • Nederlands
  • Engels