parallax background

Veilig lossen van containers met de ABC-procedure

Toxische gassen in containers

Wanneer nieuwe goederen in zeecontainers worden vervoerd, wasemen ze vaak resten van hun grondstoffen uit. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van werknemers die containers lossen, wanneer ze deze chemische dampen inademen. Het risico wordt niet steeds (h)erkend omdat acute symptomen bijna nooit voorkomen. Toch kan het leiden tot ernstige gezondheidsproblemen op langere termijn zoals astma, immuunziekten, kanker, hersenschade en zelfs schade aan het ongeboren kind.

Sommige bedrijven hebben al maatregelen genomen om hun containers kort te verluchten voordat ze worden gelost. Helaas is dit niet altijd voldoende om werknemers te beschermen tegen de gevaarlijke dampen. Dikwijls gaat het om schijnbaar onschuldige goederen zoals bv. speelgoed of technische onderdelen, waardoor schade aan de gezondheid vaak onopgemerkt blijft. Zo werd recent in de lucht van een container met plastic speelgoed maar liefst 80 keer te veel (neuro)toxisch 1,2-dichloorethaan vastgesteld. Risico's kunnen onvoldoende aangepakt worden omdat de kosten en de impact op de operationele flow een belemmering vormen. Maar is het anderzijds niet beter om bestaande risico’s preventief in kaart te brengen dan te wachten tot bezorgde medewerkers om een onderzoek vragen?

Kijk zelf de atmosfeer van je containers na!

Bedrijven kunnen de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers waarborgen door gebruik te maken van de ABC-procedure. De ABC-procedure werd uitgewerkt in samenwerking met de logistieke sector, CEPA en FOD WASO om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke dampen tijdens het lossen van containers. Met de ABC-procedure kan een werkgever voor slechts enkele euro’s per container 100% veilige lossingen garanderen zonder verstoring van de operationele flow. Het is een betaalbare en eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat je bedrijf voldoet aan de huidige veiligheidsvoorschriften en dat je werknemers gezond en veilig kunnen werken.

Voor meer informatie kan je de video bekijken.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder!

Comments are closed.