parallax background

Seminarie FAVV: toxische gassen in containers

Sinds juli 2017 staat Atmosafe in voor de luchtstaalanalyses op containers die gekeurd worden door het FAVV. Bij Atmosafe hechten we veel belang aan het sensibiliseren van alle betrokkenen over de mogelijke gevaren op de werkvloer.

In dit kader organiseerden we op 09/01/2018 in samenspraak met FAVV GIP LO een seminarie over toxische gassen in containers. Dit om alle betrokkenen bij het keuren, verifiëren en/of lossen van containers beter te leren omgaan met deze problematiek.

Tijdens dit seminarie werden er antwoorden gegeven op vragen zoals:

  • Hoe ontstaan toxische gassen in containers?
  • Wat zijn de mogelijke gevaren verbonden aan veelvoorkomende gassen?
  • Welke wetgeving en normen zijn van toepassing?
  • Welke meettechnieken bestaan er en hoe dienen de resultaten ervan geïnterpreteerd te worden?
  • Wat is het verschil tussen een gasmeting en een luchtstaalanalyse en wanneer pas je welke toe?
  • Hoe dient men een gasvrij-certificaat van Atmosafe te interpreteren?
  • Hoe ga je om met high risk containers?
  • Wat is een risicoanalyse en wat is het nut hiervan?

Dankzij deze workshop ontstond er meer duidelijkheid en besef van het belang van gasmetingen bij de FAVV-werknemers. Tevens was er ruimte om de lopende procedures samen te bespreken, te evalueren en te perfectioneren. Dit leidt tot een nog veiligere en efficiëntere samenwerking tussen Atmosafe en het FAVV.

Bent u ook geïnteresseerd in de gevaren verbonden aan toxische stoffen en het belang van gasmetingen op uw werkvloer? Twijfel niet om ons te contacteren!

Comments are closed.