parallax background

Risico’s bij het betreden van een gesloten ruimte

Lucht is van levensbelang

Een mens heeft meer dan 10.000 liter lucht per dag nodig. Onze longen halen de zuurstof uit ingeademde lucht, die via het bloed verspreid wordt naar alle organen doorheen het hele lichaam. Een goede luchtkwaliteit is dus cruciaal voor een goede gezondheid (KB 11/03/2002 Chemische Agentia).

We leven in een chemische wereld

In onze moderne samenleving zijn alle geproduceerde goederen het resultaat van chemische productieprocessen. De just-in-time-productie van onze consumptiemaatschappij en de verschuiving van deze productie naar landen met ondermaatse veiligheidsnormen, verhoogt de kans dat we geconfronteerd worden met ernstig vervuilde lucht in gesloten ruimtes.

Het betreden van slecht geventileerde ruimtes, zoals containers, stocks, silo’s, cargotanks en dergelijke, houdt steeds enorme risico’s in die de gezondheid ernstig kunnen schaden en de dood tot gevolg kunnen hebben. Zelfs regelmatige blootstelling aan lage concentraties gassen of dampen blijven niet zonder gevolg.

Onderzoek op importcontainers

Uit onderzoeken is gebleken dat 7 tot 30 procent van de onderzochte importcontainers toxische gassen bevatten boven de wettelijke grenswaarde (maximaal toegelaten concentraties). Containers met op het eerste zicht onschuldige ladingen zoals schoenen en speelgoed houden vaak het grootste risico in. Een Zweeds onderzoek heeft aangetoond dat bij het lossen van importcontainers de werknemers worden blootgesteld aan 1-7 procent met piekconcentraties tot 70 procent van de oorspronkelijke concentratie aangetroffen in de gesloten container.

Mogelijke oorzaken van verontreiniging

  • uitstoot na productie;
  • lekken van stoffen uit de lading;
  • biologische en chemische processen;
  • bestrijdingsmiddelen.

Comments are closed.