parallax background

Risico’s bij het afdalen in ruimen van bulkschepen met pellets

Wat zijn pellets?

Houten pellets zijn korrels schors, zaagsel, houtsnippers… die na een behandeling samengedrukt worden tot korrels. Deze worden gebruikt als energiebron zowel in het huishouden als in de industrie. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van houten pellets in een pelletkachel.

Waar schuilt het gevaar?

Houtpellets worden vaak overzee getransporteerd in bulkschepen. Omwille van kwaliteitseisen is het noodzakelijk om de ruimen gesloten te houden tijdens transport. Hierdoor ontstaan er echter veiligheidsrisico’s, hoofdzakelijk bij het betreden van het ruim en de trappenhuizen.

De meest acute veiligheidsrisico’s zijn een tekort aan zuurstof en/of een te hoge concentratie aan koolstofmonoxide. Echter zijn er ook andere gassen en dampen die risico’s met zich kunnen meebrengen. Deze gassen/dampen (vnl aldehydes en alcoholen) komen vrij door een natuurlijke afbraak van bepaalde stoffen in het hout.

Uit onderzoek is gebleken dat de concentratie aan zuurstof zo sterk kan dalen en de concentratie van koolstofmonoxide zo’n hoge concentraties bereikt dat de risico’s acuut zijn. In andere woorden; bij het afdalen in zo’n ruim, zal men binnen enkele minuten overlijden.

Zo zijn er al meerdere dodelijke ongevallen voorgevallen door het afdalen in een niet gemeten/niet geventileerd ruim. Daarom is het aan te raden om de personen die de ruimten afdalen een training te geven om geen gezondheidsrisico op te lopen. Een waarschuwingsbord voor een tekort aan zuurstof wordt wel bevestigd aan de ingang van de trappenhal, maar over de te hoge concentraties aan koolstofmonoxide wordt niets vermeld. Een risico-inventarisatie en het veilig verklaren van de ruimen is ook aan te raden.

Bij langdurige blootstelling aan lage concentraties van koolstofmonoxide kunnen er tevens andere chronische effecten optreden zoals aantasting van het zenuwstelsel en de vruchtbaarheid. Dit geldt ook voor andere stoffen zoals de aldehydes en alcoholen die vrijkomen tijdens het transport.

Om dergelijke blootstellingen te vermijden, biedt Atmosafe een service aan om de risico’s te inventariseren en te beheersen van bulkladingen. Hierbij kunnen wij alle aanwezige componenten detecteren, zoals de eventueel aanwezige aldehydes en alcoholen. De ruimen worden tevens na een gasmeting veilig verklaard voor betreding om zo de blootstelling aan schadelijke en gevaarlijke stoffen te vermijden. Zo zorg je voor een veilige werkomgeving!

Meer informatie omtrent dit onderwerp kan u vinden in het artikel “Hazardous Off-Gassing of Carbon Monoxide and Oxygen Depletion during Ocean Transportation of Wood Pellets“.

 

Comments are closed.