parallax background

Onderzoek onthult: groot deel van Europa kampt met luchtvervuiling door giftige stoffen

Fijnstof - het stille gevaar dat bijna heel Europa treft

Adem in, adem uit. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar een grootschalig onderzoek, uitgevoerd door The Guardian, onthult een verontrustende realiteit. Bijna overal in Europa worden mensen geconfronteerd met een stille bedreiging in de lucht.

Uit dit onderzoek blijkt dat maar liefst 98 procent van de Europeanen in gebieden woont waar de luchtkwaliteit de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overschrijdt. Ook in België en Nederland blijkt dat de waarden hoger zijn dan de aanbevelingen van de WHO.

Maar waar hebben we het eigenlijk over? Het gaat hier om fijnstof, deze microscopisch kleine deeltjes ontstaan bij processen zoals fabrieksverbranding, het stoken van kolencentrales, autorijden en intensieve veehouderij. Deze deeltjes kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, variërend van astma en longkanker tot hart- en vaatziekten. Experts wijzen op het verontrustende feit dat ergens tussen de 200.000 en 400.000 Europese sterfgevallen aan deze fijnstofdeeltjes kunnen worden toegeschreven.

Duidelijk in kaart gebracht

Wat dit onderzoek nog boeiender maakt, is dat het niet alleen de bestaande problemen benadrukt, maar ook in detail onthult waar de meeste mensen worden getroffen. Het laat zien dat de impact van vervuiling in stedelijke gebieden veel groter is dan in dunbevolkte regio's. Dit kan je duidelijk zien in de gedetailleerde kaart hieronder. Deze kaart is gemaakt op basis van satellietgegevens en meetstations verspreid over heel Europa.

Hoewel er enige opluchting is in het feit dat de fijnstofconcentraties in de meeste Europese regio's lager zijn dan enkele decennia geleden, is het duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Deskundigen, waaronder hoogleraar milieu-epidemiologie Roel Vermeulen, benadrukken de noodzaak om sneller over te schakelen van fossiele brandstoffen en om strengere handhaving van milieuregels te waarborgen.

Tijd voor actie

Het is duidelijk dat de luchtkwaliteit een dringende kwestie is die niet alleen onze gezondheid bedreigt, maar ook verband houdt met de grotere kwestie van klimaatverandering. Het is hoog tijd om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de lucht die we inademen niet langer een gevaar vormt voor ons welzijn. Het lot van ons continent en onze gezondheid hangt ervan af.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder!

Comments are closed.