parallax background

Nieuwe regels voor binnenluchtkwaliteit en hoe Atmosafe jou hierbij kan helpen

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot “wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen” werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het treedt in werking op 31 mei 2019.

Nieuwe doelstellingen voor binnenluchtkwaliteit

Het algemene principe bestaat erin dat werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit moeten beschikken. De oude doelstelling voorzag enkel dat er “voldoende verse lucht” ter beschikking moest zijn voor de werknemer en zei niks over het aanpakken van mogelijke verontreinigingsbronnen.

Door de nieuwe doelstelling is de werkgever verplicht een risicoanalyse uit te voeren van de binnenluchtkwaliteit in de werklokalen om verontreinigingen en mogelijke risico’s op de werkvloer in kaart te brengen.

Mogelijke bronnen van verontreiniging zijn:

  • De aanwezigheid en fysieke activiteit van personen
  • De producten en materialen aanwezig in de werklokalen (bijvoorbeeld: bouwmaterialen, vloerbekleding, meubilair, printers, …)
  • Onderhoud, herstel en reiniging van de arbeidsplaatsen
  • Kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie

Nieuwe CO2 parameter

De nieuwe CObinnenlucht parameter van 900 ppm is gebaseerd op een concentratie die 500 ppm boven de gemiddelde buitenluchtconcentratie van CO2 ligt (400 ppm). Na 1 januari 2020 moet de werkgever ervoor zorgen dat voor nieuwbouw aan de nieuwe regels voldaan wordt.

Praktijkrichtlijn

De basisregels worden opgenomen in het koninklijk besluit van 2 mei 2019 en zullen verder worden uitgewerkt in een praktijkrichtlijn die gepubliceerd zal worden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Hoe kan Atmosafe jou helpen om te voldoen aan dit nieuw KB?

Atmosafe kan jou als werkgever en/of preventieadviseur bijstaan bij het opstellen van een risicoanalyse van de binnenluchtkwaliteit op basis van oriënterende metingen gedurende een afgesproken referentieperiode. Atmosafe beschikt over een speciaal ontwikkeld meettoestel AQM (Air Quality Monitor) dat gedurende deze referentieperiode continue zal meten op 10 parameters. Dit meettoestel meet dus niet enkel de CO2-concentratie, maar ook gelijktijdig op 9 andere parameters (CO, O3, NO2, VOC, luchtvochtigheid, temperatuur, fijnstof PM 10, PM 2.5, PM 1). Hierdoor wordt er een accuraat totaalbeeld verkregen van de effectieve luchtkwaliteit en de mogelijke verontreinigingen binnen jouw bedrijf. VOC’s (Volatile Organic Compounds) kunnen indien gedetecteerd verder geanalyseerd worden aan de hand van in-house FTIR & TD/GC-MS analyses.

Interesse? Contacteer ons vrijblijvend via info@atmosafe.be of 03/844.49.89.

 

Bron: website Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Areid en Sociaal Overleg (http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=48267)


Comments are closed.