parallax background

Gevaren bij het gebruik van schoonmaaksprays

Roken versus schoonmaken.

Dat roken onze gezondheid schaadt, is reeds lange tijd geweten. Bijna nergens kan je nog reclame vinden van tabaksproducten en er bestaan tal van initiatieven die de mensen informeren en sensibiliseren over de gevaren van roken. Toch is er nog veel onontgonnen terrein. Naast tabak zijn er immers nog heel wat schadelijke producten die we dagelijks gebruiken zonder stil te staan bij de gevaren die deze kunnen veroorzaken.

Een studie van de Universiteit van Bergen (UiB) toont aan dat mensen die 20 jaar als schoonmaker werken een verminderde longfunctie hebben equivalent aan het roken van 20 sigaretten per dag gedurende eenzelfde tijdspanne. Voor de studie werden 6000 deelnemers 20 jaar lang gevolgd en werd er tevens geconcludeerd dat schoonmakers 40 procent meer kans hebben om astma te ontwikkelen.

Moeten we nu allemaal stoppen met schoonmaken?

Dat niet, het grootste probleem bevindt zich bij de schoonmaaksprays. De kleine deeltjes van de spray kunnen nog uren na het schoonmaken blijven hangen in de atmosfeer. Deze kunnen bij inademing diep in de longen penetreren en infecties/veroudering van de longen veroorzaken. Om deze schade te vermijden is het aangeraden schoon te maken met een ouderwets sopje.

Deze studie werd gepubliceerd in “The American Thoracic Society’s American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”.

Gaat u hier op letten tijdens uw jaarlijkse lenteschoonmaak? We horen het graag in uw reactie!

Comments are closed.