parallax background

Erkend gasdeskundige in de scheepvaart

Een scheikundige wordt erkend als gasdeskundige na het slagen in een examen afgenomen door de Havenkapitein, Brandweerofficier en milieudienst. Zijn voornaamste taak is de controle op het naleven van bepaalde wettelijke veiligheidsnormen (GHPV – Art 3.13.9) in de haven.

Bij herstellingswerken aan zeeschepen moet er aan bepaalde voorwaarden (GHPV – Art 3.8) voldaan worden. De Erkende Gasdeskundige moet de werkruimte ‘veilig voor vuur’ en/of ‘veilig voor mensen’ verklaren.

Als een tanker aan een niet-conventionele tankerkaai wilt aanmeren, moet de kapitein een gasvrij-certificaat kunnen voorleggen (GHPV – Art 3.13.1). De Erkend Gasdeskundige controleert de ladingtanks opdat deze gasvrij of inert zijn. Bij inertisatie is het vereist dat er nooit een explosief mengsel kan gevormd worden bij vermenging met lucht (bijvoorbeeld bij een lek of menselijke fout).

De certificaten die de Erkend Gasdeskundige uitschrijft zijn 24 uur geldig, waarna een herinspectie moet plaatsvinden.

Comments are closed.