parallax background

CO, de stille moordenaar

De winter is in het land

Het kwik daalt onder nul, de auto’s vriezen aan en we halen onze sjaal en muts weer uit de kast. Het koude weer heeft zo zijn charmes, maar is zeker niet zonder gevaar. De verwarming wordt wat hoger gezet, ramen en deuren net wat meer gesloten gehouden. Hierdoor wordt er minder verlucht en stijgt het risico op CO-vergiftiging (koolstofmonoxide).

CO ontstaat door de onvolledige verbranding van koolstof en fossiele brandstoffen. In huis zijn slecht onderhouden verwarmingstoestellen die werken op hout, kolen, gas en fossiele brandstoffen de grootste boosdoeners. Ook de wind heeft een invloed op het gevaar. Bij windstil weer trekt de schouw minder goed en bij heel winderig weer kunnen de verbrandingsgassen terug in de afvoer terechtkomen.

Wat is koolstofmonoxide?

CO is een geurloos, kleurloos en giftig gas dat doordringt tot in het bloed bij inademing. Het hecht zich vast aan de rode bloedcellen waardoor het zuurstoftransport verstoord wordt. Bij opstapeling van CO in het bloed ontstaat er een zuurstoftekort in de organen. Het hart en de hersenen zijn hier het gevoeligste aan.

De symptomen

De symptomen van een CO-vergiftiging zijn weinig uitgesproken waardoor er geregeld aan andere oorzaken gedacht wordt. Het zijn eerder de omstandigheden die een belletje doen rinkelen. Indien de symptomen voorkomen in een ruimte met een verwarmingstoestel en deze terug verdwijnen zodra men de ruimte verlaat, is er mogelijk een te hoge concentratie CO aanwezig in deze ruimte. Afhankelijk van de situatie spreekt men over een acute of chronische vergiftiging.

Bij een acute vergiftiging word je in een korte tijd aan een hoge CO-concentratie blootgesteld. Initieel lijken de symptomen op deze van een griepje of voedselvergiftiging. Wanneer de concentraties blijven stijgen, kan je bewusteloos of in coma geraken met de dood tot gevolg.

Bij een chronische vergiftiging word je gedurende een langere tijd blootgesteld aan lage CO-concentraties. De symptomen zijn veel algemener en daardoor moeilijker te herkennen. Lage CO-concentraties zorgen voor hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en concentratieverlies.

De 8u grenswaarde (TGG-8u) van CO is sinds augustus 2018 verlaagd naar 20 ppm (parts per million). Dit is de concentratie waaronder alle werknemers geacht worden beschermd te zijn wanneer zij er dag na dag gedurende 8 uur aan worden blootgesteld. De interventiewaarde voor binnenmilieu van CO ligt op 7 ppm. Wanneer deze waarde bereikt wordt dient men actie te ondernemen om de concentratie niet verder te doen stijgen.

Hoe het risico op een CO-vergiftiging verminderen?

CO-vergiftiging is de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicatie in België. Gelukkig kan je zelf actie ondernemen om het risico op vergiftiging te minimaliseren.

  1. Zorg voor voldoende verluchting in uw huis en plak niet alle kieren en roosters af.
  2. Laat uw verwarmingstoestellen en schoorsteen regelmatig controleren en reinigen. Roetafzetting wijst op onvolledige verbranding.
  3. Een blauwe vlam in een gastoestel wijst op volledige verbranding, een gele vlam wijst op onvolledige verbranding.
  4. Plaats CO-sensoren in uw huis.

Ook Atmosafe kan u helpen bij eventuele problemen of klachten omtrent CO. Aan de hand van professionele meettechnieken stellen wij advies en preventiemaatregelen op maat op.

Comments are closed.