Giftige gassen in containers


Containers zijn het transportmiddel bij uitstek in de maritieme sector. Alle goederen komen tijdens het productieproces in aanraking met tal van chemicaliën en solventen. Opeengepakt in containers geven deze goederen na verloop van tijd dampen vrij, een recept voor schadelijke atmosferen. Deze giftige gassen in containers zijn dan ook schadelijk voor de gezondheid. Het is noodzakelijk om deze gassen in containers te onderzoeken met een gasanalyse om op deze manier de giftige gassen te onderzoeken, vast te stellen en af te handelen. Gassen in containers pakken we aan met onze gasanalyse, welke verplicht is om containers gasvrij of vrij van giftige gassen te verklaren. Onze gasanalyse gebeurt conform de wet, ook snel en efficiënt om giftige gassen in containers correct te detecteren.

Verplichte gasmeting / gasanalyse bij verificatie door de Douane


Op 18 oktober 2011 startte de Belgische Douane haar ‘Missie voor de bescherming van de werknemers’. De aangever van een container, geselecteerd voor fysieke verificatie, moet het bewijs leveren dat de container vrij is van schadelijke gassen via een gasmeting / gasanalyse. De snelle en nauwkeurige Atmosafe-methode garandeert veiligheid aan een minimale kost. Het is mogelijk dat fysieke verificatie van een container pas beslist wordt na een verdacht scanbeeld. Onze permanentie op de grensinspectieposten garandeert ook in dit geval de meest efficiënte afhandeling.

Meten en labelen van gefumigeerde containers


Containers worden ontsmet met bestrijdingsmiddelen tijdens een fumigatie. Volgens de IMO-wetgeving moet elke gefumigeerde container een UN3359-label krijgen dat pas mag verwijderd worden na het volledig lossen van de containerlading. Hierdoor worden betrokkenen gewaarschuwd voor de risico's die deze giftige gassen inhouden. Veel containers die overzees werden gefumigeerd zijn niet in regel met deze wetgeving. Aan de hand van het fumigatiecertificaat en de nodige metingen zorgt Atmosafe voor een correct label.

Wist je dat ...


  • Uit een onderzoek van Greenpeace is gebleken dat kleding toxische dampen uitstoot?
  • Gemiddeld 1 op 8 containers geselecteerd voor douaneverificatie te hoge concentraties aan gassen bevat?
  • Het merendeel van de afgekeurde containers een schadelijke atmosfeer hebben door het uitdampen van de goederen en niet door fumigatie?

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder!

Online bestellen
Nederlands