Voor bepaalde gassen gelden zeer strenge regels en bijzondere voorwaarden bij het laden en lossen ervan. Het gaat om de groep ‘zeer toxische gassen’, die op basis van hun eigenschappen zo ingedeeld worden. Het GHPV (Gemeentelijke Haven Politie Verordeningen) nam enkele bijzondere voorwaarden op voor het laden en lossen van containers met zeer toxische gassen.
Atmosafe helpt jou bij de volgende opgelegde voorwaarden bij het verschepen van meer dan 100kg netto zeer toxische gassen (GHPV Art. 4.6.5):
  • De gasdeskundige van Atmosafe zal bijstand verlenen tijdens het volledige laden en/of lossen. Dit wordt gecontroleerd door de havenkapiteindienst, aangezien zonder de aanwezigheid van onze gasdeskundige de operatie niet kan doorgaan.
  • Onze gasdeskundige let er op dat de verscheping met de vereiste zorg gebeurt en geeft bij de geringste onregelmatigheid het alarmsein en adviseert dan hoe en wanneer het intern noodplan kan worden opgestart.
De gasdeskundige heeft kennis van zaken over:
  • gevaren voor mens en milieu;
  • de chemische en fysische eigenschappen van de gassen in kwestie;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen en meetapparatuur;
  • maatregelen die genomen moeten worden in geval van onregelmatigheden.

Het laden en lossen van de zeer toxische gassen is geen proces zonder risico’s en daarom is het belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Neem contact op met ons en u krijgt bijstand van één van onze gasdeskundigen. Wij helpen u graag verder.

Wist je dat ...


  • Er een chloorkoffer aanwezig dient te zijn bij de overslag van zeer toxische gassen?

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder!

  • Nederlands
  • Engels