Voor de opslag van de goederen en de logistiek in een ‘warehouse’-omgeving, is ook een grondige risicoanalyse noodzakelijk. Dit om elk risico voor jouw gezondheid en die van jouw medewerkers uit te sluiten.

Inventarisatie (Mapping)


Voor grote ‘warehouses’ heeft Atmosafe een specifiek programma uitgewerkt om de blootstelling aan schadelijke stoffen tot een minimum te beperken bij het lossen van containers. Atmosafe brengt de risico’s van de verschillende goederenstromen in kaart op basis van een grondige inventarisatie en chemische analyses. Wij evalueren de resultaten en stellen maatregelen voor om deze risico’s te voorkomen of om de schade te beperken. Dit steeds in samenspraak met de werkgever. Deze inventaris aan risico’s met betrekking tot blootstelling aan schadelijke stoffen bij het lossen van containers wordt dan up-to-date gehouden volgens de norm EN 689, een Europese norm voor de inschatting van risico’s op de werkplaats.

Blootstellingsmetingen


Op de werkplek kan Atmosafe metingen uitvoeren om de blootstelling van personen aan chemische dampen in kaart te brengen. Al dan niet ten gevolge van gezondheidsklachten of in het kader van een preventieve aanpak. Zo bijvoorbeeld bij opslag van producten in magazijnen waar, door onvoldoende ventilatie, bepaalde chemische dampen aanwezig zijn.

Veiligheidsprocedures


Voorkomen is beter dan genezen.. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden om veiligheidsprocedures op te zetten die arbeidsongevallen vermijden en een gezonde en veilige omgeving garanderen. Wij zorgen voor een programma op jouw maat. Vraag ons zeker om advies.

Wist je dat ...


  • Uit een onderzoek van Greenpeace is gebleken dat kleding toxische dampen uitstoot?
  • Gemiddeld 1 op 8 containers geselecteerd voor douaneverificatie te hoge concentraties aan gassen bevat?

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder!

Online bestellen
Nederlands